Tous les articles par robotique

NY LED Matanjaka 1W sy 3W

Fampidirana

ny atao hoe LED (light emitting diode) dia diode ihany fa manome hazavana rehefa misy rian -aratra ( courant) mandalo ao aminy,

Fanazavana tsotsotra

Ireo  LED ohatran ny kitana  ny paoziny Matanjaka ireo dia manome hazavana bediabe anefa tsy dia mihinana angovo firy, izany hoe ambany dia ambany ny taha mpihinanana angovo raha oharina amin ireo takamoa tsotra,

ireo LED matanjaka ireo dia apetaka eo ambony fitoerany voatokana hampangatsiaka azy satria izy dia miteraka hafanana noho izy kely anefa matanjaka , ary mba tsy hahamora ny mahafaty azy dia mila ampangatsiahina.

Ary io fametrahana azy io ihany koa dia efa misy toerana ahafahana manao ny fanohizana ny tariby.

fampahalalana Teknika

Elanelan’angovo’aratra (Forward Voltage:) 3.5V – 4.0V
Zoro  (Angle:) 110 deg
Hazavana  (Luminus Flux (lm):) 160 – 200
lokon’ny hafanana (Colour Temp) 6000K – 7000K

 

Ny Habeany

how_to_use_a_3w_warm_star_led_1

Ny endriny eo ambony fitoerany sady fampangatsiahana azy

how_to_use_a_3w_warm_star_led_2

Fampiasana azy

Ny LED Matanjaka  3W dia mitaky elan’elan angovon’aratra( forward voltage)eo amin’ny  3.5V ka hatramin’ny 4.0V eo ho eo,  Matetika rehefa manao kajy dia   3.7Vno ampiasaina. arak’izany dia mihinana rian’aratra eo amin’ny  810mA izy  (P= U x I). Arak’izany dia tokony hanana aratra mihoatra ny  810mA ny mpamokatra Angovo.

anefa ny ankabeazan ‘ny  loharanon’aratra ampiasaina ( sourge d’alimentation) dia mihoatra ny 3.7V  noho izany tsy maintsy limitena amin’ny alalan’ny tohitra ( resistance ) ny rian’aratra ( courant)ary tsy maintsy apetaka io raha tsy izany dia may ilay LED, dia ilay tohitra ( resistance) koa tokony hahazaka ilay rian’aratra( courant) 810mA izay mikoriana manaraka ao anatin ilay tohitra ( resistance), tokony tohitra ( resistance) matanjaka koa izany no ampiasaina miaraka amin’ilay LED , rehefa mandeha ilay izy dia mafana ilay tohitra sy ilay LED ka tsy azo kitihina.

misy marika‘+’ sy ‘-’ ilay LED ohatra an io manaraka io:

how_to_use_a_3w_warm_star_led_3

LED anakiray alefa amin ny  5V tohitra 2.2 ohm

how_to_use_a_3w_warm_star_led_4

ny tohitra ( resistance ) ampiasaina dia arakaraky ny elanelan’angovon’aratra ( tension d’alimentation principale) ampiasaina

Misaotra indrindra

NY RASPBERRY PI

Ny raspberry pi

       Ny raspberry pi dia irony karazana solosaina madinika irony. Natao indrindra ho mora ny fampiasana azy raspsatria fahitalavitra misy an’ireny RCA ireny dia mety atao ecran ho azy. Mampiasa ny processeur ARM izy ka latsaky ny 10W ny angovo ilainy eo ampiasana tsy tahaka ireny x86 mahazatra antsika ireny izay mila hatrany amin’ny 450W. Misy aza milaza fa angovo 3.5W monja no ilainy.

          Noho ireo antony ireo dia maro ny olona lina amin’ny fampiasana ny raspberry pi. Any Tanzania ohatra dia misy mampiasa an’ito solosaina ito hampianarana any amin’ny ambaratonga faharoa ny taranja informatika any amin’ireo toerana tsy misy herin’aratra. Tsy any ambanivohitra tsy misy jiro ihany no ampiasana ny RPI fa ny ESA (european space agency) koa dia mikasa handefa raspberry pi ho any anatin’ny zanabolana ISS. Ho lina koa ireo mpikitikitika informatika sy elektronika raha mahita fa misy GPIOs (General Purpose Input Output) maro ito solosaina ito ; GPIO izay toa efa manomboka tsy hita intsony amin’ny solosaina x86 lazaina fa hoe “maoderina” ireny. Mety ho an’ireo cybercafé koa ny RPI noho izy tsy mandany jiro mihitsy (famahanana finday dia mety ho azy).

Ireo mampiavaka ny raspberry pi

Misy karazany maro ny RPI (mod : A ; B ; A+ ; B+; 2) fa ny ho entina aminao dia ny RPi 2 izay efa amidy ato aminy Tsena Express.

Hardware :

 • Broadcom BCM2836 – Cortex-A7 900 MHz (quad core)
 • 1GB RAM
 • 4 USB ports
 • 40 GPIO (misy USART, SPI …)
 • ethernet port (port reseau)
 • full HDMI port
 • composite video (RCA)
 • VideoCore IV 3D (graphic processor)
 • CSI ho an’ny camera
 • DSI ho an’ny LCD
 • Micro SD card slot

  Software :

             Araka ny maha ARM azy dia mety ho azy ny distrubution linux mahazaka ny ARM rehetra. Ny RASPBIAN kosa no natokana ho an’ny raspberry irery ihany. Efa misy ny karazana logiciels maro ilaina andavanandro ao anaty raspbian toy ny navigateur, fijerena video sns. Efa misy Python koa ao ahafahanao mampiasa ireo GPIO isan-karazany eo amin’ny RPi. Afaka maka logiciels hafa maimaimpoana ianao ao amin’ny depot officiel-‘ny raspbian.

          Raha te hampiasa OS hafa kosa ianao dia ireto no karazany hafa azo ampiasaina : Debian armh ( mila recompilation kernel : sarotsarotra ho an’ireo vaovao ) ; slackware SARPi2… Ho an’ireo tia MS Windows kosa dia efa nampilaza ny orinasa Microsoft fa hivoaka tsy ho ela ny windows 10 mifanaraka amin’ny Rpi. Hatreto aloha dia ny raspbian ihany no tena hita fa mety ho an’ny Rpi.

  Marihina fa ao anaty micro SD no atao ny OS an’ny Rpi.

              Ho fehiny, Solosaina kely sy matanjaka nefa tsy mila angovo betsaka ny Raspberry Pi. Mety ho an’ny olona rehetra izy na mpianatra na mpikaroka na olontsotra. Mora ampiasaina izy ary maimaimpoana daholo ny logiciels ampiasaina aminy. Ary ho anao mpamaky : mividiana Raspberry pi ato amin’ny tsena express fa hahazo tranony maimaimpoana ianao.

                Mandrampiresaka indray ary!!!